De Jachtmentor


 

WAT IS EEN JACHTMENTOR?

 Het doel van Jachtmentor.nl is het stimuleren van mentorschap in de Nederlandse jacht. Jachtmentoren zijn ervaren jacht(akte)houders die jagers met weinig of geen praktijkervaring onder hun hoede willen nemen om hem of haar kennis te laten maken met, en ervaring te laten opdoen in de praktijk van de jacht. Voor de juniorjager is dit een ideale mogelijkheid om de tijdens de jachtcursus geleerde theorie, direct in de praktijk te kunnen ervaren en aan te vullen met concrete praktische kennis.

Er zijn geen minimale eisen waar u als mentorjager aan moet voldoen met uw jachtveld of met uw mogelijkheden. Voor een startend jager zonder mogelijkheden is dat wat u te bieden, hoe beperkt ook, vaak al van enorme meerwaarde voor zijn of haar praktijkkennis en -ervaring !  

Wat is een jachtmentor 1

Daarnaast kan het een goede opstap zijn naar het ontwikkelen van een eigen netwerk
in de Nederlandse jacht. Voor de jachtmentor kan het eveneens waardevol zijn om een beginnende jager voor een bepaalde periode mee te laten lopen. Naast nieuwe inzichten en een frisse blik, brengt een juniorjager ook een paar extra handen mee die hun
waarde kunnen hebben bij diverse activiteiten in het veld. Zoals bijvoorbeeld onderhoud, maar ook bij de druk die op jagers is gelegd met betrekking tot beheer en schadebestrijding.

  wat is een jachtmentor 2

Het mentorschap kan op verschillende manieren ingevuld worden. De nadruk blijft echter altijd wel liggen op het mentorschap en niet op het aanbieden van enkel jacht- of afschotmogelijkheden!

 

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VIA JACHTMENTOR.NL?