De Jachtmentor

VOOR JUNIORJAGERS

Langdurend mentorschap (6-12 mnd)

Kortdurend mentorschap (1 tot enkele dagen)

 

Ieder jaar slagen vele mensen in Nederland voor het examen van de jachtopleiding. Maar met enkel het behalen van een jachtdiploma bent u er alleen nog niet. Van autorijden wordt gezegd dat men met het rijbewijs op zak, nog niet meteen een goede chauffeur is. Dat geldt eigenlijk ook voor jagers. Heeft u eenmaal uw jachtdiploma gehaald, dan begint het eigenlijke leren pas. Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid om na het behalen van het jachtdiploma ook direct in de praktijk te gaan jagen, te beheren of aan schadebestrijding te doen. In ons kleine land zijn de jachtmogelijkheden schaars en niet iedereen wordt in een jagersfamilie geboren. Een jachtmentor die u de mogelijkheid biedt om praktijkervaring op te doen, kan dan zeer waardevol zijn. 

Voor juniorjagers

Jachtbedrijf Nederland wil de aansluiting van beginnende of onervaren jagers in de jagerswereld graag stimuleren en mogelijkheden bieden om praktijkervaring op te doen. Dit zodat zij een start kunnen maken met het opbouwen en/of verbreden van het eigen netwerk in de Nederlandse jagerswereld.

Door uzelf als beginnend jager in te schrijven bij Jachtmentor.nl krijgt u de mogelijkheid om onder begeleiding van een jachtmentor een bepaalde periode met hem of haar mee te lopen en uzelf verder te ontwikkelen als professioneel jager.

 

Download daarom hier het inschrijfformulier voor startende jagers en stuur deze ingevuld aan ons retour. Vergeet niet de gevraagde bijlagen meteen bij te sluiten!


 

Langdurend mentorschap (6-12 mnd)

Inschrijving voor een langdurend mentorschap gebeurt op basis van ons inschrijfformulier. Deze inschrijving kost u eenmalig € 30,25 incl. btw. Vergeet daarbij niet om meteen de gevraagde bijlagen (kopieën van uw jachtdiploma en legitimatiebewijs) mee te sturen. Inschrijving staat open voor jagers die niet langer dan 5 jaar geleden hun jachtdiploma hebben gehaald.

Wanneer we een nieuw mentoraanbod binnen krijgen gaan we als eerste op basis van uw inschrijfformulier kijken of dit bij uw wensen en verwachtingen past. De drie langst wachtende juniorjagers die in het plaatje van deze mentoraanbieding passen zullen vervolgens persoonlijk benaderd worden. De juniorjager kan op dat mometn uitspreken of hij/zij hier ook interesse in heeft. Bij interesse krijgen zij een uitnodiging voor een persoonlijke kennismaking met Jachtbedrijf Nederland.

Deze eenmalige kennismaking is bedoeld om uw wensen en verwachtingen rond de invulling van het mentorschap verder helder te krijgen en een indruk te krijgen van uw verdere achtergrond binnen de jacht. Dit ook om de jachtmentor meer zekerheid te bieden over uw intenties voor uw aanmelden als juniorjager.

Indien wij op basis van deze persoonlijke kennismaking met deze drie kandidaten inschatten dat ze ook een match zou kunnen zijn met de desbetrefende mentorjager, zullen wij deze drie kandidaten vervolgens ook aan deze mentor voorstellen. Indien wij van mening zijn dat u wellicht beter op uw plek zult zijn bij een andere mentor zullen we dat met u bespreken.

Wat volgt is een persoonlijke kennismaking met de mentorjager. Wij zullen dit gesprek ook begeleiden en na afloop de terugkoppeling namens de mentorjager verzorgen. Uiteindelijk zal de mentorjager hier de juniorjager uit selecteren die het mentorschap wordt aangeboden. Wanneer u nog niet over een jachtakte beschikt, dan krijgt u van uw jachtmentor de zogenaamde gastverklaring (art. 3.20, eerste lid Wet Natuurbescherming) zodat u basis daarvan uw jachtakte kunt aanvragen bij de politie.

Door middel van deze uitgebreide procedure spant Jachtbedrijf Nederland zich maximaal in om een goede match te maken. Dit om de kans zo groot mogelijk te maken dat de periode van mentorschap naar volle tevredenheid en volgens verwachting van beide partijen zal verlopen.

Mentorovereenkomst

Indien u het mentorschap accepteert krijgen u en uw mentorjager een mentorovereenkomst aangeboden. Hierin is het mentoraanbod waar u op heeft gereageerd vastgelegd, net als een aantal andere punten die de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van beide partijen benoemen en inkaderen. Onderdeel hiervan zijn een wederzijdse inspanningsverplichting die voor een goede invulling van het mentorschap zorgt. Daarnaast staan er heldere en juridisch getoetste bepalingen in die de jachtmentor beschermen tegen alle vormen van inbreuk in zijn of haar jachtrechten en jachtveld.

Kosten

Inschrijfgeld voor juniorjagers die in aanmerking willen komen voor een langdurend mentorschap bedraagt eenmalig € 32,50 incl. btw. Daarnaast kiezen sommige mentorjagers ervoor een onkostenvergoeding op te nemen in het mentoraanbod voor de investering in tijd en moeite die zij steken in het mentorschap en feitelijk in uw praktijkopleiding. De hoogte van deze vergoeding is ook afgestemd op de mogelijkheden die u bij deze jachtmentor heeft. Wij spreken dit tijdens ons intakegesprek met de mentorjager met hem door en waken er ook voor dat het geen "verdienmodel" wordt voor de mentorjager.

Daarnaast betaalt u, als u het mentoraanbod accepteert, de bemiddelingskosten voor de service en bemiddeling van Jachtmentor.nl. Deze staan eveneens op het mentoraanbod aangegeven.

 


 

Kortdurend mentorschap (1 tot enkele dagen)

De procedure rond een kortdurend mentorschap is een stuk korter. Gelet ook op de beperkte duur van dit mentorschap vindt de matching tussen u als juniorjager en de jachtmentor plaats op basis van uw beider inschrijvingen bij Jachtbedrijf Nederland. Om diezelfde reden wordt er voor een kortdurend mentorschap ook geen mentorovereenkomst opgesteld.

Ook als u alleen interesse heeft in een kortdurend mentorschap dient u bij uw inschrijving als juniorjager kopieën van uw jachtdiploma en legitimatie mee te sturen. Zonder deze stukken wordt u niet op onze wachtlijst geplaatst. De reden hiervoor is om zo enige zekerheid te krijgen over uw achtergrond en intenties. Ook hier staat de inschrijving voor een mentorschap open voor jagers die niet langer dan 5 jaar geleden hun jachtdiploma hebben gehaald.

Op uw inschrijfformulier kunt u uw wensen en verwachtingen aangeven. Wanneer deze matchen met een mentoraanbod en u bent de langst wachtenden, dan wordt u door ons uitgenodigd op het aanbod in te gaan. Als u het aanbod accepteert dient u de kosten te betalen en zullen wij over en weer de introductie verzorgen. Daarna kunt u beiden afspraken maken over de daadwerkelijke invulling van dit kortdurend mentorschap.

Kosten

Inschrijfgeld voor juniorjagers die in aanmerking willen komen voor een kortdurend mentorschap bedraagt eenmalig € 32,50 incl. btw. Wanneer u uiteindelijk een mentorschap accepteert, betaalt u ook hier een eventuele onkostenvergoeding aan uw mentorjager voor de investering in tijd en moeite die uw jachtmentor steekt in het mentorschap. De hoogte van deze vergoeding is ook afgestemd op de mogelijkheden die u bij deze jachtmentor heeft. Daarnaast betaalt u bemiddelingskosten voor de service en bemiddeling van Jachtbedrijf Nederland. Deze bedraagt standaard € 75,- per kortdurend mentorschap.

                                       Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jachtmentor.nl