De Jachtmentor

VOOR JACHTMENTOREN

Bent u jacht(akte)houder en beschikt u over een eigen jachtveld? Ondersteunt u het belang van een goede praktijkopleiding en praktijkervaring voor beginnende jagers in Nederland? Lijkt het u leuk een beginnend jager de ins en outs van jagen in de praktijk bij te brengen? Graag zouden wij met u in contact komen om de mogelijkheden door te nemen om als jachtmentor voor een bepaalde periode een juniorjager onder uw hoede te nemen!

Download daarom hier het inschrijfformulier voor jachtmentoren en stuur deze ingevuld aan ons retour.

 

HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK?Voor jachtmentoren          

Langdurend mentorschap (6 - 12 maanden)

Kortdurend mentorschap (1 tot enkele dagen)

 

 

Langdurend mentorschap (6-12 mnd)

Na uw aanmelding volgt er een persoonlijke intake. Wij inventariseren uw wensen en de mogelijkheden die u een juniorjager te bieden heeft. Dit leggen wij vervolgens vast in het mentoraanbod. Een onderdeel van dit mentoraanbod is desgewenst ook uw onkostenvergoeding. Na uw instemming met het uiteindelijke mentoraanbod gaan wij op zoek naar de best bij u passende juniorjager. Dit traject start met het, uiteraard volledig anoniem, plaatsen van uw mentoraanbod op onze website en eventueel social media kanalen. Dit aanbod zullen wij ook sturen aan juniorjagers die na hun aanmelding op onze wachtlijst zijn geplaatst. Plaatsing op deze wachtlijst kan overigens alleen nadat de juniorjager kopieën van zijn of haar jachtdiploma en legitimatiebewijs heeft aangeleverd. Op deze wijze vindt een eerste screening plaats van de geïnteresseerde juniorjager. Wat volgt is een selectieprocedure waarin uzelf uiteraard ook een belangrijke rol heeft. Schematisch ziet deze er als volgt uit:

  1. Persoonlijke kennismaking met de 3 langst wachtende kandidaten die op basis van hun inschrijving matchen met het mentoraanbod. Deze persoonlijk intake wordt verzorgd door Jachtbedrijf Nederland.
  2. Wanneer de inschatting is dat deze drie kandidaten zowel persoonlijk als inhoudelijk zouden kunnen matchen met u, zullen wij deze drie telefonisch met u voorbespreken.
  3. Op basis hiervan worden deze drie juniorjagers uitgenodigd voor persoonlijke kennismaking met u. Dit gesprek vindt bij voorkeur bij u thuis plaats zodat de juniorjagers ook een beter beeld van u kunnen krijgen. Jachtbedrijf Nederland is ook aanwezig bij deze gesprekken zodat wij na afloop ook de terugkoppeling namens u richting de juniorjagers kunnen verzorgen.
  4. Na afloop van deze drie gesprekken kiest u de juniorjager waarmee het mentorschap wordt aangegaan. Als deze juniorjager nog niet over een jachtakte beschikt, dan dient u hem een gastverklaring (art. 3.20, eerste lid Wet Natuurbescherming) te verstrekken zodat hij deze kan gaan aanvragen.
  5. Gedurende het mentorschap zal Jachtbedrijf Nederland overigens ook een vinger aan de pols houden om te kijken of het mentorschap voor beide partijen naar wens verloopt.

Jachtbedrijf Nederland komt met deze uitgebreide procedure tegemoet aan de belangen van alle betrokken partijen. Wij spannen ons hiermee tot het uiterste in om de achtergronden en intenties van de juniorjagers helder te krijgen zodat we een goede match kunnen maken tussen beide partijen. Het uiteindelijk doel blijft dat het jachtmentorschap voor iedereen een geslaagde tijd zal zijn die aan de wensen van zowel jachtmentor als juniorjager voldoet!

De mentorovereenkomst

Het mentorschap wordt aangegaan op basis van een mentorovereenkomst. In deze overeenkomst is uw mentoraanbod vastgelegd en daarnaast een aantal andere “spelregels” die de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van beide partijen benoemen en inkaderen. Onderdeel hiervan is een wederzijdse inspanningsverplichting die voor een goede invulling van het mentorschap zorgt. Daarnaast bevat het heldere en juridisch getoetste bepalingen die alle vormen van inbreuk in uw jachtveld tegengaan.

Onkostenvergoeding

Om u als mentor tegemoet te komen voor de tijd en moeite die u in de juniorjager investeert heeft u de mogelijkheid een onkostenvergoeding op te nemen in het mentoraanbod. Deze mentorvergoeding is afhankelijk van uw aanbod, uw inzet voor de juniorjager en de mogelijkheden die u de juniorjager kunt bieden. Uiteraard wordt deze vergoeding ook afgestemd op uw eigen ideeën hierover. Het is echter niet de bedoeling dat de onkostenvergoeding wordt gezien als een "verdienmodel". Het dient ter dekking van uw kosten.

Kosten

Jachtmentoren die een langdurend jachtmentorschap willen aanbieden, schrijven zich kosteloos in bij Jachtbedrijf Nederland. Tijdens een persoonlijke intake vullen we samen het mentoraanbod verder in. Ook hier zijn geen kosten aan verbonden. De enige kosten die u heeft zijn de kosten die u maakt ten behoeve van de feitelijke invulling van uw mentorschap.

Het jachtmentorschap staat ook open voor jachtmentoren met een jachtveld in het buitenland.


Kortdurend mentorschap (1 tot enkele dagen)

De matching van mentorjager en juniorjager voor een kortdurend mentorschap vindt plaats op basis van de inschrijfformulieren. Op dit formulier maakt u uw wensen en mogelijkheden kenbaar. Op basis van uw inschrijving zal er een aanvullende telefonische kennismaking met u plaatsvinden om uw aanbod en uw wensen helder te krijgen. Deze worden vervolgens door ons vastgelegd in uw mentoraanbod. Jachtbedrijf Nederland gaat na uw instemming met het uiteindelijke metnoraanbod op zoek naar een juniorjager die het best past bij uw aanbod. Uw mentoraanbod wordt anoniem op deze website geplaatst. Juniorjagers staan al ingeschreven bij Jachtbedrijf Nederland of kunnen zich op basis van uw mentoraanbod inschrijven. Tegelijk met hun inschrijfformulier moeten zij ook kopieën van hun jachtdiploma en legitimatiebewijs meesturen. Op deze manier heeft er al een beperkte screening plaatsgevonden naar de achtergrond en intenties van de juniorjager. De langst wachtende juniorjager wordt bij een positieve match uitgenodigd op uw aanbod in te gaan. Jachtbedrijf Nederland verzorgt de introductie waarna u samen tot afspraken kunt komen over de daadwerkelijke invulling van het kortdurend mentorschap. Vanwege de korte duur van 1 tot enkele dagen wordt geen mentorovereenkomst opgesteld. Het staat u uiteraard vrij uw aanbod meerdere keren per jaar te herhalen en zo meerdere juniorjagers een kans te bieden een dag met u mee te lopen.

Onkostenvergoeding

Ook voor een kortdurend mentorschap kunt u desgewenst een onkostenvergoeding ontvangen. Deze dient uiteraard wel in verhouding te staan met de duur van dit mentorschap en de daardoor beperkte mogelijkheden voor een juniorjager. Wij zullen dit in onze telefonische kennismaking verder met u bespreken en vastleggen in het mentoraanbod.

Kosten

Jachtmentoren die een kortdurend jachtmentorschap willen aanbieden, schrijven zich kosteloos in bij Jachtbedrijf Nederland. Aan de verdere intake zijn geen kosten verbonden. De enige kosten voor u, zijn de kosten die u maakt tijdens de uitvoering van uw mentorschap.

Een kortdurend jachtmentorschap staat ook open voor jachtmentoren met een jachtveld in het buitenland.


                                      Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jachtmentor.nl