De Jachtmentor

LogoJM500px

Jachtmentor.nl is een initiatief van Jachtbedrijf Nederland. Jachtbedrijf Nederland helpt individuele jagers, jachtgezelschappen en WBE’s bij een verdere professionalisering en organisatie van de jacht in Nederland. Dit kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de kennis en kunde van de individuele jager. Jagen in de meest brede zin van het woord leer je immers niet alleen uit een lesboek, maar vooral buiten in het jachtveld en onder begeleiding van een ervaren jachtmentor. Jachtmentor.nl biedt hier concrete mogelijkheden voor.

Wij zoeken continu ervaren jagers die het leuk vinden om een startend jager voor een bepaalde periode onder de hoede te nemen. Wij verzorgen, uiteraard in goed overleg met u, een zorgvuldige en persoonlijke selectie onder de bij ons ingeschreven jongjagers zodat u een betrouwbare startend jager treft die past bij u èn bij uw mentoraanbod. Tevens zorgen wij voor een goede, juridische getoetste vastlegging van alle afspraken. Afspraken waarin ook de rechten en plichten van beide partijen duidelijk zijn vastgelegd en die uw bestaande jachtrechten beschermen. 

Jongjagers die zich inschrijven bij Jachtmentor.nl hebben de zekerheid dat ze een mentorjager ontmoeten die het mentorschap ook centraal heeft staan. Vanuit eigen overtuiging wil hij of zij je laten delen in de vaak jarenlange ervaring en opgebouwde kennis over de jacht. Jachtmentor.nl biedt startend jagers leerplekken aan bij enthousiaste en ervaren jagers. Jagers waar het ook gaat om het totale plaatje van het jagen in Nederland en die startende jagers een kans willen bieden praktijkkennis op te doen en een start te maken met hun netwerk binnen jagend Nederland. We doen dit met een persoonlijke benadering en op basis van persoonlijke kennismaking waarbij de eigen wensen en verwachtingen van zowel de mentor als jongjager centraal staan. Persoonlijke aandacht en persoonlijke matching!

 

WAT IS ZIJN JACHTMENTOREN ?
         
DIRECT DOOR NAAR DE MENTORAANBIEDINGEN


Jachtmentor.nl 


Werving, selectie en bemiddeling van mentorjagers en startende jagers!

 

 OVERZICHT JONGJAGERS

niet2

Een ingeschreven jongjager die we ook nog graag aan een mentorplek willen helpen! 

 

 

wel2

Een jongjager die we inmiddels aan een mentorplaats, combinatieplaats of andere vorm van praktijkkennis en -ervaring of netwerk hebben kunnen helpen!

 

 kaart jongjagers 24 6 2022