De Jachtmentor

 

DE MOGELIJKHEDEN

 

Jachtmentorschap kan op drie manieren ingevuld worden:  

Langdurend mentorschap (6 - 12 maanden)

Kortdurend mentorschap (1 tot enkele dagen)

Mentoruitwisseling (1 tot enkele dagen)

 

De mogelijkheden 2

 Langdurend mentorschap

Om het mentorschap zoveel mogelijk invulling te geven en zo de onervaren jager de kans te geven gedurende meerdere fasen van een jachtjaar brede ervaring op te doen, wordt het mentorschap voor een periode van minimaal 6 maanden tot maximaal 1 jaar aangegaan.

Voor de juniorjager een ideale mogelijkheid om alle facetten van deze jacht mee te maken en zo een goede inhoudelijke basis te leggen voor zijn of haar verdere jagersloopbaan. Voor een mentorjager een kans om gedurende die periode een vast en bekend paar enthousiaste extra handen en ogen in het veld te hebben. Gezien het werk wat er in zo’n periode op een jachthouder afkomt kan dit zeer welkom zijn; denk bijvoorbeeld aan organiseren en uitvoeren van wildtellingen, onderhoud, schoonmaakdagen, kraaiendagen, schadebestrijding, beheer en jacht. Maar boven alles is het leuk om samen met een enthousiaste starter actief te zijn in het veld en hem of haar te kunnen zien groeien als weidelijk jager.

Jachtbedrijf Nederland verzorgt bij langdurend mentorschap een screening van de geïnteresseerde juniorjagers. Hier hoort een persoonlijke kennismaking bij. Samen met de jachtmentor wordt de verdere selectieprocedure van de uiteindelijke juniorjager ingevuld. De jachtmentor heeft op deze manier zekerheid over de achtergrond en intenties van de juniorjager. De juniorjager heeft op deze manier de gelegenheid te oefenen in het “solliciteren” naar een jachtmogelijkheid. Zo hebben beide partijen meer zekerheid op een positieve match en zekerheid dat er geïnvesteerd kan worden in een voor beide partijen geslaagd mentorschap.

 

 Kortdurend mentorschap

Bij kortdurend mentorschap gaat het met name om het bieden van mogelijkheden aan startende jagers om een of enkele dagen mee te lopen in het jachtveld van een jachtmentor. Hoewel de termijn waarop dit mentorschap wordt aangegaan dus beperkt is, gaat het hierbij wel nog steeds ook hier om het opdoen van concrete praktijkervaring en -kennis. Voor de juniorjager is dit een mooie gelegenheid om snel een netwerk in de jagerswereld op te bouwen en op meerdere plekken te kijken hoe de verschillende onderdelen van de jacht aangepakt worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheid een dag mee te lopen met wildtellingen, kraaiendagen, jachtdagen en andere jachtgerelateerde activiteiten. Ook andere aspecten die komen kijken bij het hebben van een eigen veld komen aan bod. Denk hierbij aan schoonmaakdagen en diverse veldwerkzaamheden zoals onderhoud aan wildakkers, veldinrichtingen en beplantingen.

Gelet op de kortere duur van het mentorschap voert Jachtbedrijf Nederland voor de juniorjagers die interesse hebben in een kortdurend mentorschap een beperkte screening uit. Aan de hand van een aantal criteria zorgen wij voor een passende match tussen juniorjagers en jachtmentor.

 

 Mentoruitwisseling

Het jachtmentorschap staat ook open voor meer ervaren jagers die hun bestaande praktijkkennis en ervaring willen verbreden naar die aspecten van de jacht waar zij minder bekend mee zijn. Denk bijvoorbeeld aan een grofwildjager die ervaring wil opdoen in een kleinwildjacht, of een waterwildjager die zich juist wil verdiepen in wat er komt kijken bij het bejagen van grofwild. Uitwisseling van ervaring kan er voor beide partijen interessante meerwaarde hebben. Zo kan een uitwisseling goed werken als bijvoorbeeld overwogen wordt in een nieuw jachtveld te stappen waarbij de specifieke ervaring voor dat type jacht nog niet zo groot is. Door een of enkele dagen met een ervaren jager mee te lopen heeft u de mogelijkheid kennis te maken met die jachtvorm en praktijktips te krijgen voor in uw eigen situatie.

De mogelijkheden 1

Jachtbedrijf Nederland spant er zich voor in om voor iedere vraag een passende match te vinden. Ook hier zal screening plaatsvinden om meer zekerheid te krijgen over de achtergrond en intenties van de geïnteresseerde. De enige voorwaarde om als ervaren jager  aan deze uitwisseling mee te doen, is dat u zelf ook bereid bent als mentor een of enkele dagen een andere ervaren jager mee te nemen en wegwijs te maken in uw jachtpraktijk. Alleen zo kunnen we immers een actieve uitwisseling van kennis en ervaring behouden.

Meer informatie?

Verdere details over de aanmeldings- of selectieprocedure, evenals de vergoedingen en kosten bij elk van de drie mogelijkheden vindt u verderop op deze website. Hier zijn ook de inschrijfformulieren te downloaden.

 

Jachtmentoren klikken hier voor meer informatie

 

Startende jagers klikken hier voor meer informatie