De Jachtmentor

 

DE MOGELIJKHEDEN

 

Jachtmentorschap kan op twee manieren ingevuld worden:  

Langdurend mentorschap (6 - 12 maanden)

Kortdurend mentorschap (1 tot enkele dagen)

 

 

De mogelijkheden 2

 Langdurend mentorschap

Om het mentorschap zoveel mogelijk invulling te geven en zo de onervaren jager de kans te geven gedurende meerdere fasen van een jachtjaar brede ervaring op te doen, wordt het mentorschap voor een periode van minimaal 6 maanden tot maximaal 1 jaar aangegaan.

Voor de juniorjager een ideale mogelijkheid om alle facetten van deze jacht mee te maken en zo een goede inhoudelijke basis te leggen voor zijn of haar verdere jagersloopbaan. Voor een mentorjager een kans om gedurende die periode een vast en bekend paar enthousiaste extra handen en ogen in het veld te hebben. Gezien het werk wat er in zo’n periode op een jachthouder afkomt kan dit zeer welkom zijn; denk bijvoorbeeld aan organiseren en uitvoeren van wildtellingen, onderhoud, schoonmaakdagen, kraaiendagen, schadebestrijding, beheer en jacht. Maar boven alles is het leuk om samen met een enthousiaste starter actief te zijn in het veld en hem of haar te kunnen zien groeien als weidelijk jager.

Jachtbedrijf Nederland verzorgt bij langdurend mentorschap een screening van de geïnteresseerde juniorjagers. Hier hoort een persoonlijke kennismaking bij. Samen met de jachtmentor wordt de verdere selectieprocedure van de uiteindelijke juniorjager ingevuld. De jachtmentor heeft op deze manier zekerheid over de achtergrond en intenties van de juniorjager. De juniorjager heeft op deze manier de gelegenheid te oefenen in het “solliciteren” naar een jachtmogelijkheid. Zo hebben beide partijen meer zekerheid op een positieve match en zekerheid dat er geïnvesteerd kan worden in een voor beide partijen geslaagd mentorschap.

 

 Kortdurend mentorschap

Bij kortdurend mentorschap gaat het met name om het bieden van mogelijkheden aan startende jagers om een of enkele dagen mee te lopen in het jachtveld van een jachtmentor. Hoewel de termijn waarop dit mentorschap wordt aangegaan dus beperkt is, gaat het hierbij wel nog steeds ook hier om het opdoen van concrete praktijkervaring en -kennis. Voor de juniorjager is dit een mooie gelegenheid om snel een netwerk in de jagerswereld op te bouwen en op meerdere plekken te kijken hoe de verschillende onderdelen van de jacht aangepakt worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheid een dag mee te lopen met wildtellingen, kraaiendagen, jachtdagen en andere jachtgerelateerde activiteiten. Ook andere aspecten die komen kijken bij het hebben van een eigen veld komen aan bod. Denk hierbij aan schoonmaakdagen en diverse veldwerkzaamheden zoals onderhoud aan wildakkers, veldinrichtingen en beplantingen.

Gelet op de kortere duur van het mentorschap voert Jachtbedrijf Nederland voor de juniorjagers die interesse hebben in een kortdurend mentorschap een beperkte screening uit. Aan de hand van een aantal criteria zorgen wij voor een passende match tussen juniorjagers en jachtmentor.

 

De mogelijkheden 1

Meer informatie?

Verdere details over de aanmeldings- of selectieprocedure, evenals de vergoedingen en kosten bij deze mogelijkheden horen vindt u verderop op deze website. Hier zijn ook de inschrijfformulieren te downloaden.

 

Jachtmentoren klikken hier voor meer informatie

 

Startende jagers klikken hier voor meer informatie